Jubileumsbok Kabelvåg idrettslag

fp ball gul

Idrett for Barn

Barn som driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes.

 

fp-ball-magenta

Idrett for Ungdom

Innenfor gymnastikk og turn finnes et bredt spekter av aktiviteter som ungdom kan delta på.

 

fp-ball-teal

Idrett for Voksne

Kabelvåg IL har mange voksne aktive utøvere både innen Turn og fotball. Hvor det er plass til alle. Her er mottoet : Ha det sosialt , og vis drettsglede.

Kabelvåg Idrettspark

Kong Øystein Hall blir til Kabelvåg Idrettspark

Kong Øystein hall er et flerbruksanlegg med kunstgress på 60x40 meter, 2 senkbare skillevegger, en moderne klatrevegg på den ene kortveggen, og et handballdekke som ligger på 1/3 av kunstgressdekket. Det er stor aktivitet i hallen året rundt på ukedager, så vel som helger, både på dagtid og kveldstid. Hallen benyttes av flere fotballklubber i kommunen, drillkorps, håndball, turn og ungdomsklubb i tillegg til diverse andre arrangement i løpet av året. Utendørs er det kunstgressbane og en barnehage med lekeareal.

Sør -PlanDet er et stort behov for en utvikling av anlegget. Det er et faktum at kapasiteten i hallen har vært sprengt over flere år og det er derfor stadig harde prioriteringer mellom de forskjellige idrettsgrenene. Spesielt turngruppa i Kabelvåg IL har et prekært behov for treningsfasiliteter. Turngruppa i Kabelvåg IL rekrutterer fra hele kommunen og har over flere år hatt stor suksess med økt medlemsmasse og gode sportslige resultater. Imidlertid er treningsforholdene blitt den største begrensende faktor blant annet fordi det må nedlegges omfattende arbeid med montering og demontering av turnutstyr i forbindelse med hver eneste trening og hvert arrangement. Slik hallen står nå, legger dessuten håndballdekket beslag på 1/3 av kunstgresset, med dertil mindre kapasitet til fotballgruppene. Vinterstid kan ikke fotballgruppene trene over full bane i hallen uten at dekket fjernes. Et portabelt handballdekke har heller ikke de kvaliteter som handballsporten egentlig trenger.

Det planlegges nå en utvidelse av Kong Øystein hall og det nye anlegget vil vi kalle Kabelvåg Idrettspark. Utvidelsen av hallen innebærer et påbygg til hallen med en ny hallmodul på 30 x 70 meter i flukt med eksisterende garderobeanlegg. Den nye modulen vil bli mulig å dele i to med senkbar skillevegg el. og inneholde både en moderne basishall for turn med faste monterte turnapparater på den ene delen og et tradisjonelt flerbruksdekke i standard størrelse egnet til flere idrettsaktiviteter som håndball, badminton, innebandy osv. på den andre delen. Ved større arrangement vil hele flaten kunne tas i bruk under ett. Ved en slik utbygging frigjøres kunstgresset inne i den eksisterende hallen ved at håndballdekket tas ut, og fotballgruppa får derved større treningsflate. En slik utbygging vil også frigjøre kapasitet i Våganhallen og flere gymsaler i kommunen, da spesielt turngruppa vil få et samlet og helhetlig tilbud. Det er også planlagt et etterlengtet kjøkken / kafètilbud inne i hallen og tribuner langs hele aktivitetsflaten.

Utviklingen til Kabelvåg Idrettspark vil på denne måten gi en langt mer effektiv og optimal utnyttelse av anlegget og som vil imøtekomme behov i alle de større idrettsgruppene som vi har i vår kommune, og da spesielt fotball, håndball og turn.

Kunstgressdekket utendørs er i dårlig forfatning og skal skiftes. Når dette dekket skiftes, må banen snus for å gi plass til den nye hallen. På den måten beholder vi også kapasiteten på parkeringsplassen utenfor hallen og vi får et anlegg som glir fint inn i natur og nabolag.

  KoHall-utbygg-mot-sor2012-SNITT

Leie av klubbhuset

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Show Full Calendar

Kontaktinfo for leie av klubbhus

Kalender for utleie av Klubbhuset; klubbmøter/styremøter, eksternemøter, gebursdager, konfirmasjon ol

Leie av klubbhuset/ bord og benker kontakt:

Åse Kristoffersen etter kl 15.30

TLF: 47 89 62 20

E-post: aakris@lofotkraft.net

Leder i KIL:

Øyvind Løvdal

TLF: 916 62 130

Epost: oyvind.lovdal@lofotkraft.net

Vask av klubbhus:

Stine Løvdal Matras

TLF: 915 49 543

Klubbmøter/styremøter ol

Fotball:

Fredrik Siem

E-post: fredsiem@hotmail.com

TLF: 911 59 024

Jeanette Krokstad

E-post: jeanette.krogsrud@yahoo.no

TLF: 907 36 031

Håndball:

Kjetil Albertsen

TLF: 416 18 383

Beate Henriksen

E-post: beate_henriksen75@hotmail.com

TLF: 417 61 162

Turn:

Kjell Normann

TLF: 992 34 231

Benedikte Ridderholt

TLF: 472 45 761

Priser

  • Leie pr.døgn kr.1 800,-
  • Eventuelt leie fra fredag til søndag kr 2 500,-
  • Barnebursdag medlemmer kr 500,-
  • Barnebursdag ikke medlemmer kr 750,-
  • Eksterne møter kr 750,-
  • Utleie av trebord og benker kr 150,- pr sett ( 1 bord + 2 benker).

 

 

Aktuelt fra KIL

Login Form