I forbindelse med konkurranser vil vi bare minne om følgende:

Fra januar 2014 skal all lisens registreres via NGTFs medlemssystem MySoft.

Konkurranselisens
Alle som skal delta i en konkurranse som arrangeres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse lisens. Dette inkluderer også deltagere i Saltokonkurranser.
Utøvere som deltar på oppvisninger trenger ikke løse lisens, men de kan gjerne gjøre det dersom de ønsker å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som utøverne kommer innunder.

Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 - 31.12) og betales en gang pr. år.
Kategori 1: Kr. 100,- for utøvere 11-12 år, 
Kategori 2: Kr. 400,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år. (I 2014 databasen gjelder fødselsdato, slik at de som fyller 13 år etter at lisensen er registrert/betalt, automatisk får lisens kategori 2. 

I 2014 blir det ikke automatisk utsendelse av konkurranselisens. Klubber må oppdatere listen før utsending slik at eventuelt nye konkurranseutøvere kan bli registrert. Samtidig er det viktig at riktige  mailadresser er registrert, fordi fakturaene går til mailadressen og ikke i konvolutt til stedsadresse.

Klubben er ansvarlig for at utøverlisten til en hver tid er oppdatert, og kan gjøre endringer gjennom hele året.

Klubbene er ansvarlig for at utøvere som deltar i konkurransen, har betalt lisensen.
Lisensen er personlig, og sendes til utøverens/foresattes mailadresse. Sørg for at utøvere er registrert med RIKTIG mailadresse! I de klubber som bruker MySoft medlemsregister, kan gymnasten selv(eller foresatte) registrere konkurranselisens.
Når nye utøvere registreres blir det automatisk sendt faktura påfølgende natt.

Utøvere som er 10 år eller yngre måikkeløse lisens. Men dersom man ønsker å nyte godt av en utvidet forsikring kan man velge å løse lisensen også for de som er under 11 år.

Kontroll av lisens

Alle som skal delta i konkurranser skal ha med seg dokumentasjon til hver konkurranse på at de har gyldig konkurranselisens.
Trenerne kan ha med listen hvor all betaling er registrert - det er enklest for alle. Hvis ikke, må hver enkelt utøvere ha med  lisenskort med oblat eller annen gyldig kvittering. 

Det vil bli gjennomført kontroll av konkurranselisens ved utvalgte konkurranser. Aktuelle arrangører får beskjed fra NGTFs administrasjon om å sende en oversikt over påmeldte utøvere senest 1 uke før konkurransen avholdes. Administrasjonen sjekker disse oversiktene i forhold til hvem som er registrert med gyldig konkurranselisens.
Administrasjonen sender en oversikt på hvem som ikke er registrert til den oppnevnte kontrolløren. Kontrolløren informerer på trener-/lagledermøtet om hvem som ikke er registrert med betalt konkurranselisens, og at dette medfører at de utøverne dette gjelder ikke kan delta i konkurransen før dette er funnet i orden.

Betaling
Bruk alltid KID nummer ved betaling. Det tar ca. 3 dager før innbetalingen er registrert hos oss.

Gironummeret for lisens er NYTT PR. 1/9 2013:1503 33 50799.

 
 

NB! Dersom det ikke er løst Konkurranselisens kan utøveren nektes deltakelse i konkurransen.

Trenerlisens
Trenerlisensen koster kr. 400,- og gjelder  for ett år fra 1. sept - 31. august. Alle klubber/grupper må ha trenere med lisens. Lisensen er personlig, men faktura sendes til klubben.
Før ny lisensperiode skal klubbene oppdatere listen over personene så langt det er mulig.
Trenere med betalt lisens får lavere pris på kurs enn andre.
De har også yrkesskadeforsikring i tillegg til grunnforsikring. NYTT PR. 2012: Mulighet for refusjon for utgifter for operasjon på privat klinikk for inntil kr. 40.000.

Registreringen av lisenser går via medlemssystemet MySoft Idrett.

Hilsen

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Eiolf Larsen

Kretskonsulent, Nordland og Finnmark

Pb. 1421 – Aspmyra stadion, 8002 BODØ.

Tlf.: 97 06 19 20

Login Form