Forsikring for medlemmer av KIL 

Medlemmer i klubber og grupper tilsluttet NIF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. 

Følg linken for skademeldingsskjema. 

 

 

 

 

 

 

 

Login Form