Forsikring for medlemmer av KIL Turn

Medlemmer i klubber og grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Konkurransutøvere har utvidet forsikring og registrerte trenere har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring. 

Følg linken for skademeldingsskjema. 

 

 

 

 

 

 

 

Login Form