Foreldre og barn er et lekeparti for barn 2-4 år. Barna kan delta f.o.m. høsten de fyller 2 år. Sammen med en trener kjøres det turnøvelser, bevegelser til musikk, lek med små redskaper og hinderløyper/apparater tilpasset barnets utvikling. Det er en forutsetning at en voksen person er aktiv med og deltar i timen sammen med barnet. Organisert aktivitet for barn skal understøtte barns medfødte trang til å bevege seg. Det er viktig å stimulere de grunnleggende bevegelsene som; løpe, hoppe, hinke, henge, rulle, balansere, kaste, fange osv. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken.

Norges gymnastikk og- turnforbund (NGTF) har et hefte, Gymlek, hvor man kan hente ut hundrevis av tips til aktivitetstimer for barn. Heftet er i første omgang ment for bruk på barn mellom 2-5 år. Dvs. barnepartier, lekpartier, i barnehagen og skolefritidsordningen. Les med i heftet Gymlek her.

Se treningstider

 

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn

Gymlek-rgb

 

DSC 0031

 

 

 

 

Login Form