Vi mener at gymnastikk og lek er beste utgangspunkt for aktivitet for barn. Tilbudet for gymlek skal kombinere gymnastikk og lek i trygge og stimulerende omgivelser. Barna skal bli kjent med små og store apparater i salen, med matter, trampett, springbrett, benker, bom, ringer og klatretau. Det skal også benyttes småapparater som ball, rockering, erteposer og tau. I tillegg skal de bruke kroppen gjennom lek, dramatisering og musikk- og rytmetrening. Andre ting som blir inkludert i treningen er trening av grov- og finmotorikk samt kropp- og romorientering.

Gymlek skal gi et godt grunnlag for alle barn. Gjennom lek skal vi tilrettelegge for barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Grunnleggende motoriske ferdigheter kroppsbevegelse og opplevelse av mestring er i fokus. Det er viktig at utøverne får utfordringer etter egne forutsetninger. 

Gymlekgruppa er delt i en 4-års gruppe og en 5-års gruppe. Idrettsglede er det overordnede målet. 

 Se treningstider

Login Form