idr grunn 35 1

Idrettens grunnstige er et konsept utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og er et tilbud for barn som går i 3-4 klasse. Med base i øvelser fra Idrettens grunnstige 1, kjøres det turnøvelser og aktiviteter i apparater som matte, trampett, bom, ringer og småapparater som rockering, tau og ball. Lek er fortsatt et viktig fokus, men utfordringen i apparatene blir større. I tillegg til øvelser i apparater får barna også prøve seg på parøvelser, trent spenst, balanse og fiksering.

Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser. Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Den inneholder 10 øvelsesgrupper hvor hver av gruppene er delt inn i 10 trinn etter økende vanskelighetsgrad. Dette skal sikre god variasjon og gir mulighet til å differensiere timen på en enkel måte. Gjennom øvelsene får barna utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorienteringssansen, både individuelt og i samarbeid med andre.

Et av hovedmålene er å gi et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder som kan legge grunnalget for en livslag idrettsinteresse. 

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge.

Se treningstider

Login Form