SALTO 1 er et turntilbud for de som går i 5-7 klasse. SALTO er en videreføring av Idrettens Grunnstige og er et opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom. SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. På trening kjøres det øvelser i turnapparater som trampett, bom, matte, brett, tumbling, svingstang/skranke og ringer.  SALTO skal gi barn og ungdom nye utfordringer og målsetninger, og skal være et virkemiddel for å beholde barn og ungdom i lagene våre.

Hvert år arrangeres det både treningssamlinger og konkurranser for de som driver med SALTO. På disse arrangementene er det sosialt, allsidig trening, mye lek, mye turn, og ofte en konkurranse/oppvisning til slutt

Se treningstider

Login Form