særtropp jrSærtropp er et treningstilbud for jenter i alderen 13-19 år og består av en større gruppe gymnaster hvor det treners på et felles program til musikk. Programmet består av akrobatiske løft, dans og formasjoner. Troppen deltar på oppvisninger, stevner og konkurranser både regionalt og nasjonalt.

Se treningstider

Konkurranse 

Arena
Arenastørrelse er 20 x 14 meter.

Innhold, redskaper og apparater
Programinnholdet kan være fra alle aktiviteter innen NGTF, og må tilpasses gymnastenes ferdigheter. Effekter i form av håndredskaper kan benyttes. Apparater kan ikke benyttes.

Klasse
Det konkurreres i to klasser

 • Liten tropp: opp til 20 gymnaster
 • Stor tropp: 21 gymnaster eller mer

særtroppKlubber kan ikke stille med samme gymnast på mer enn en tropp i sin klasse. Klubber kan heller ikke stille med samme gymnast på stor og liten tropp.

Tidsbruk
Maks 3 minutter for liten tropp inkludert inn- og utmarsj.
Maks 5 minutter for stor tropp inkludert inn- og utmarsj.

Musikk
Vokalinnslag brukes helst for å understreke tematikken i programmet. Innspillingen av musikken må foretas profesjonelt slik at man unngår brå og unaturlige kutt i overganger. Musikken skal tilpasses programmets karakter og forløp.

Vurdering
Oppvisningen vurderes av inntil 8 på forhånd oppnevnte fagpersoner innen NGTF
Det skal holdes dommer/synsermøte i forkant av konkurransen.

Gruppene blir vurdert etter følgende punkter:

 1. Teknisk kvalitet: Øvelsene skal være tilpasset gymnastenes ferdighetsnivå og sikkerheten ivaretas. Programmet skal ha målrettet treningseffekt.
 2. Originalitet, variasjon, evne til nytenking: Det skal vises evne til originalitet, variasjon og nytenking både ved valg av tema, musikk, kostymer, øvelsesutvalg, formasjoner, bruk av retninger og plan.
 3. Underholdningsverdi: Oppvisningen skal vekke følelser og fange synsers oppmerksomhet gjennom hele programmet.
 4. Helhetsinntrykk: Det skal være en sammenheng mellom tema, musikk, kostymer, uttrykk, øvelsesutvalg og formasjoner.

NB! Alle de 4 punktene har lik verdi.

Det synses etter følgende skala:særtropp

 • 5 = Særdeles bra
 • 4 = Meget bra
 • 3 = Bra
 • 2 = Mindre bra
 • 1 = Dårlig

Poengoversikt vil ikke bli gitt ut. Derimot kan "feedbackers" gi tilbakemelding til trenerne umiddelbart etter oppvisningen.

Premiering
Alle deltakende tropper blir premiert. Troppene blir delt inn i gull, sølv-, og bronsetropper.

 

 

 

 

Login Form