SALTO 2 er et turntilbud for ungdom som går i 8 - 10 klasse. Treningen har som mål å fremme SALTO-konseptet, som står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. På trening kjøres det øvelser i turnapparater som trampett, bom, matte, brett, tumbling, svingstang/skranke og ringer.  

Hvert år arrangeres det både treningssamlinger og konkurranser for de som driver med SALTO. På disse arrangementene er det sosialt, allsidig trening, mye turn, og ofte en konkurranse/oppvisning til slutt. Følg med på KIL Turns aktivitetskalender for aktuelle arrangement. 

 

Se treningstider

 

Login Form