Troppsgymnastikk er en av konkurransegrenene i KIL turn. Her trenes det hovedsakelig trampett og tumbling, men håper at vi med tiden også vil kunne inkludere frittstående. 

Som konkurransegren legges treningene opp til at gymnastene skal delta på konkurranser lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Aldersgruppen for troppsgymnasikk strekker seg fra 10 år og oppover. Lagene deles i aspirant (under 11 år), rekrutt (11-13 år), junior (13-18 år) (og senior (16+ år). I KIL turn har vi treningsgruppene Tropp 1 (nybegynner) og Tropp 2 som rekrutteres fra Idrettens Grunnstige 2 og SALTO partiene. 

Se treningstider

Login Form